Vad händer med min fot?

Frågor och svar

Visste du att vi har 28 små ben i varje fot, 56 leder och drygt 100 ligament... och att alla tår, utom stortåarna, har tre leder. 

De flesta musklerna som styr fotens valv och funktioner i tår och mellanfoten...sitter i vaden. Våra fötter är super komplexa och det är oerhört viktigt att vi har ett bra "steg"!  Med tiden, trauman, ökad vikt, ålder eller medicinska orsaker så förändras fötterna. Så är det för alla...

Har du frågor eller funderingar kring dina fötter, så tveka inte att skicka ett mail eller ring. Se "kontakt" här till vänster.

Text nedan: källa Axelssons institut.

"En person som väger 70 kg och som går 12 km per dag genererar under dagens lopp ett tryck på sammanlagt 700 ton i varje fot - det motsvarar 15 fullastade långtradare! Öka din vikt med 50 procent så får du fram hur hög belastning i kg som ligger i varje steg du tar. Vid löpning kan du istället öka din vikt med 500-600 procent. Man kan lätt förstå hur stor belastning ett par fötter måste kunna klara! "