Fotvård på Boenden

Ambulerande Fotvård

Jag arbetar även med fotvård på olika former av boenden.  Äldreboenden, serviceboenden, LSS, demensboenden mfl.

I de flesta fallen är det minimum 5 kunder åt gången/dag och dessa besök betalas enklast via swish, kort eller faktureras direkt till Gode män eller anhöriga. 

Besöken förbokas  vanligtvis med 8-10 veckors intervaller och mailkontakt om kundens fotstatus och speciella behov kommuniceras vid behov med personal och/eller Gode män och anhöriga.

Varje uppdrag på ett boende anpassas självklart efter behov, önskemål och i samråd med personalen.

Har du frågor kring fotvård på boenden. Tveka inte att maila eller ringa:

feetbyh@gmail.com  0708-578559